Ανάπτυξη Τρισδιάστατων Παραγωγών

Η Ιερά Μονή του Οσίου Λουκά
στη Βοιωτία

ΤΟ ΕΡΓΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη, η καταγραφή, η ψηφιοποίηση και η επιστημονική τεκμηρίωση της πλήρους εικονικής ψηφιακής αναπαράστασης της αρχιτεκτονικής εξέλιξης της Ιεράς Μονής του Οσίου Λουκά και η αφήγηση της ιστορίας του, από την πρώτη μοναστική κοινότητα έως σήμερα. 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ